Lidia Pielat ELPIT Biuro rachunkowe | kompleksowe usługi księgowo - podatkowe

OFERTA

Skontaktuj się z nami!

ul. Piłsudskiego 70
08-110 Siedlce

tel. +48 664 193 444
tel. +48 600 831 589

e-mail: biuro@elpit.com.pl
Nowi Klienci
20% taniej
aż przez 3 miesiące
PROMOCJA

Nasza Oferta

Księgi Handlowe

Kompleksowa obsługa księgowa (osoby fizyczne, spółki) m.in. prowadzenie ksiąg rachunkowych, inwentaryzacje, sporządzenie sprawozdań finansowych w tym przepływy kapitałów, cashflow.

 • opracowanie zakładowego planu kont dostosowanego do indywidualnych potrzeb firmy
 • opracowanie lub usprawnienie istniejących zasad obiegu i przechowywania dokumentów
 • sprawdzenie poprawności dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
 • dekretacja i księgowanie dokumentów w ewidencjach podatkowych
 • wyliczanie na podstawie dokonanych zapisów miesięcznych/kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy
 • sporządzanie rejestrów zakupu i sprzedaży VAT
 • sporządzanie miesięcznych /kwartalnych deklaracji VAT, VAT-UE
 • wystawianie faktur wewnętrznych zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, ustalanie planu rocznej amortyzacji oraz naliczanie miesięcznych stawek amortyzacyjnych
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • kontrola rozrachunków z kontrahentami, uzgadnianie sald kont
 • zamknięcie roku (rachunek zysków i strat, bilans, przepływy kapitałów, cashflow)

Księga Przychodów i Rozchodów

Prowadzenie księgi, ewidencji zakupów i sprzedaży, ewidencji środków trwałych, wyposażenia, kart pracowników, kart przebiegu pojazdów, rejestrów VAT, sporządzanie deklaracji dla US i ZUS.

 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • wyliczanie na podstawie dokonanych zapisów miesięcznych/kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy
 • prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT, obejmującej rejestr zakupów oraz rejestr sprzedaży umożliwiających obliczenie zobowiązania podatkowego, lub nadwyżki podatku naliczonego nad należnym
 • sporządzanie miesięcznych/kwartalnych deklaracji VAT-7/VAT 7K, VAT-UE na podstawie zapisów w rejestrach
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, ustalenie planu rocznej amortyzacji oraz naliczanie miesięcznych stawek amortyzacyjnych
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • wypełnianie indywidualnych kart przychodów pracowników

Ryczałt Ewidencjonowany, Karta Podatkowa

Prowadzenie ewidencji przychodów, obliczanie kwot ryczałtu, rozliczanie z ZUS, roczne rozliczenie podatku dochodowego.

 • prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych
 • wyliczanie na podstawie dokonanych zapisów miesięcznych zaliczek na zryczałtowany podatek dochodowy
 • prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT, obejmującej rejestr zakupów oraz rejestr sprzedaży umożliwiające obliczenie zobowiązania podatkowego, lub nadwyżki podatku naliczonego nad należnym
 • sporządzanie miesięcznych/kwartalnych deklaracji VAT-7/VAT 7K, VAT-UE na podstawie zapisów w rejestrach
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, ustalenie planu rocznej amortyzacji oraz naliczanie miesięcznych stawek amortyzacyjnych
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • wypełnianie indywidualnych kart przychodów pracowników

Kadry i Płace

Prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej pracowników, sporządzanie list płac sporządzanie i rozliczanie umów cywilno- prawnych, generowanie deklaracji i raportów ZUS i US.

 • sporządzanie list płac
 • sporządzanie list wypłat na podstawie rachunków do umów zleceń i umów o dzieło
 • naliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
 • sporządzanie rocznych informacji o uzyskanych dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy(PIT-11, PIT-4R)
 • sporządzanie i wysyłanie miesięcznych deklaracji ZUS oraz sporządzanie raportów miesięcznych dla osób ubezpieczonych (RMUA)
 • rejestrowanie i wyrejestrowywanie pracowników w ZUS
 • wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniu pracowników

Usługi dodatkowe

W ramach usług dodatkowych oferujmy w przystępnej cenie sporządzanie informacji i raportów według indywidualnych potrzeb Klienta. Współpracujemy z Biegłym Rewidentem, Kancelarią Prawną oraz Urzędem Celnym.

 • przejście z księgi podatkowej na księgi rachunkowe
 • prowadzenie sprawozdawczości statystycznej GUS
 • wykonanie analiz finansowych wg indywidualnych potrzeb
 • sporządzanie raportów, zestawień potrzebnych do podejmowania decyzji biznesowych w bieżącej działalności przedsiębiorcy
 • reprezentacja Klienta przed Urzędem Skarbowym oraz ZUS
 • wykonanie prac związanych z listami płac, podatkami oraz innymi zagadnieniami fiskalnymi w siedzibie/biurze Klienta
 • dojazd w celu odebrania dokumentów
 • elektroniczny system przepływu danych - E-księgowość

Rejestracja działalności gospodarczej

Oferujemy pomoc przy rejestracji działalności gospodarczej, przy wypełnianiu dokumentów do Urzędu Skarbowego i ZUS oraz przy wyborze formy opodatkowania.

Rozliczenia roczne osób fizycznych

Nie prowadzisz działalności gospodarczej. Nie musisz martwić się rocznym zeznaniem podatkowym. Odpowiednio wypełnimy i przygotujemy gotowy do złożenia w Urzędzie Skarbowym PIT. Dokumenty będą poprawne i złożone na czas.

ELPIT - Biuro Rachunkowe Siedlce: oferujemy Państwu kompleksowe usługi księgowe i podatkowe. Nasza oferta jest skierowana zarówno do firm, jak i osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Biuro Rachunkowe ELPIT charakteryzuje nowoczesność, profesjonalizm i indywidualne podejście do Klienta - to cechy, które posiadają solidne biura rachunkowe. Siedlce i ich okolice stanowią obszar naszej działalności. Serdecznie zapraszamy do współpracy!
Copyright. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.
Projekt i realizacja Herbatnik Studio